Za wikipedią

Leszek Mocha – polski duchowny zielonoświątkowy, wieloletni członek Prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP[1] oraz były zastępca prezbitera naczelnego Kościoła[2].

Życiorys

W 1982 nawrócił się, zaś w 1983 przyjął chrzest. W 1988 został ordynowany na prezbitera. Ukończył The International Bibie Training Institute w Burgess Hill, w Anglii. W latach 1987–2000 piastował funkcję dyrektora Misji Krajowej. Był również prezbiterem okręgowym Okręgu Południowego[2] oraz I zastępcą prezbitera naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Marka Kamińskiego[3][2]. Od 1988 jest pastorem Zboru „Oaza Miłości” w Jastrzębiu-Zdroju[4]. Jest również wykładowcą Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu[1].
Jak podał w 2017 roku, Adam Ciućka w artykule pt. Kościół pod nadzorem bezpieki na łamach portalu Ekumenizm.pl, według zachowanych w archiwach IPN dokumentów na początku lat 80. XX wieku, Leszek Mocha został zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik pod pseudonimem TW „Jan”. Sam Leszek Mocha zaprzeczył współpracy z SB [5].

Przypisy
↑ Skocz do: a b NACZELNA RADA KOŚCIOŁA (pol.). backup.kz.pl. [dostęp 2019-01-19].
↑ Skocz do: a b c NACZELNA RADA KOŚCIOŁA (pol.). kz.pl. [dostęp 2012-08-07].
↑ Kazania Mocha Leszek (pol.). pielgrzym.shoutcast.com.pl. [dostęp 2019-01-19].
↑ Zielonoświątkowcy w Jastrzębiu (pol.). jasnet.pl. [dostęp 2019-01-19].
↑ Kościół pod nadzorem bezpieki (pol.). ekumenizm.pl. [dostęp 2019-01-19].


A jednak agent

Pan Leszek Mocha jest kłamcą ponieważ zaprzeczał współpracy z SB, która jednak miała miejsce. Był on Tajnym Współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa i donosił na swoich braci w wierze. Interesujące nas materiały znajdziemy w teczce o zygnaturze archiwalnej IPN Ka 0025/1065/1 (stara sygnatura 3292/I).

Tajny kwestionariusz  o nr ewidencyjnym B/3-1359 klasyfikuje pana Mochę następująco:

Część I

pkt. 26 Walory osobiste i cechy ujemne: poziom intelektualny na średnim poziomie, swobodny sposób bycia, w rozmowie trudności w wysławianiu się, w piśmie używa takich słów jakimi się posługuje w rozmowie potocznej. Ponadto prezencja dobra, bez nałogów (nie pali i nie pije alkoholu) dośc wyczuwalny fanatyzm religijny.
.
pkt. 31 Ocena osobistego zetknięcia się z kandydatem do pozyskania: Kandydat na TW reprezentuje środowiska ZKE, w rozmowie szczery, w sprawach wyzniania wyczuwalny fanatyzm, poziom kultury osobistej na przeciętnym poziomie. Jego stosunego do org. SB pozytywny.
.
Część II

pkt. 3 Motywy pozyskania: Kand. n a TW. będzie pozyskany na zasadzie dobrowolności i lojalności organom władzy.
.
Część III

pkt. 3 Forma zaangażowania do współpracy (zobowiązanie, pseudonim): pobrano zobowiązanie od TW podpisane ps. „Jan” który to samo sobie obrał.

Pan Mocha został TW SBecji przy okazji ubiegania się o paszport wyraził to deklarując lojalność wobec władzy.

 


Informacja spisana ze słów TW ps. „Jan” w dniu 5.01.1984 r..

Na wstępie spotkania zapytałem TW „o sytuację” w zborze w ZKE w Ustroniu i o jego kontakt ze zborem w Wiśle Malince.  Na powyższe TW „odpowiedział, że z tego co mu jest wiadomo to stosunki między tymi zborami były nienajlepsze, a to dlatego, że aktyw zboru w Wiśle – M. zarzucał zborowi w Ustroni, że członkowie Kościoła (ZKE) przyjmują ludzi, którzy w przeszłości byli alkoholikami i niemoralnie się prowadzili […] TW uważa, iż poglądy aktywu zborowego w Wiśle Malince są zbyt konserwatywne […]

Notka z dnia 30.01.1984:

– Polecono TW zebranie bliższych danych na temat liteatury, którą Wildrome przewoził do Polski w grudniu ub. roku. Przeprowadziłem z TW rozmowę szkoleniową jak ma się zachowywać w czasie pobytu w szkole a to samokontrola nierobienie żadnych notatek dot. Szkoly, nazwisk, itp. Poleciłem TW zwrócić uwagę na osoby pochodzenia polskiego zamieszkujące w Wielkiej Brytanii, a szczególnie osobnika, który jeździ czerwoną „Skodą” i może być związany z kościołem Zielonoświątkowym w tym sensie, że w miarę możliwości zebranie o nim jak najwięcej danych, przy czym sposób przekazywania tej informacji uzgodniony przed jego wyjazdem.”