Redakcja

Redakcja

Dziennik „SolaScriptura.pl” został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny i wpisany do rejestru dzienników i czasopism, sygn. akt I.Ns.Rej.Pr.43/19 dnia 24 lipca 2019 roku.

Skład Redakcji

Polityka prywatności

1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym m.in. systemy szyfrowania danych. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa.

2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za ich zgodą, w celu korzystania z Serwisu oraz przekazywania informacji. Adres email Użytkownika będzie wykorzystany w celu przekazywania informacji przez podmioty współpracujące/administratora, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi zgody na ich otrzymywanie.

4. Dane osobowe, które korzystający z Serwisu podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesłania informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie.

5. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny Administratora będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe korzystającego z Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

7. Dane osobowe zbierane w Serwisie są przekazywane bezpośrednio przez korzystających z Serwisu poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora w czasie korzystania z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

8. Administrator zapewnia realizację uprawnień korzystających z Serwisu wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, korzystający z Serwisu mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

9. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia Użytkownikom logowania się do Konta, monitorowania ruchu w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto korzystającym z Serwisu na zachowanie parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

10. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie Serwisu. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

11. Korzystający z Serwisu może w dowolnym momencie zablokować zbieranie informacji przy wykorzystaniu plików cookies, wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki; Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

Ilustracja pochodzi ze strony http://getdrawings.com/rotten-apple-drawing

 

Kontakt