Milczenie owiec

Milczenie owiec

Czy pomagasz grzeszyć swojemu pastorowi? 3 Mojż. 5:1 Gdyby ktoś zgrzeszył przez to, że usłyszał przekleństwo (אָלָ֔ה alah) i był tego świadkiem lub widział czy dowiedział się o tym, a tego nie oznajmił, będzie obciążony nieprawością; Tekst Mojżesza bardzo wraźnie...